látogató számláló
 
+36-30-934-8310
kalibra59@kalibra59.hu
2000 Szentendre, Kőzúzó köz 10.

 
 

Felhasználói feltételek

 

I. A felhasználói feltételek tartalma


1. A jelen felhasználói feltételek a KALIBRA 59 Bt  Kalibráló és Vizsgáló Laboratórium. (2000. Szentendre, HRSZ9342/22 Kőzúzó köz 10. ; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Online mérőeszköz felügyeleti rendszer igénybevételének feltételeit tartalmazza.

2. Felhasználónak minősül minden ügyfelünk, akinek regisztrációját cégünk jóváhagyta. Amennyiben a Felhasználó elküldi cégünknek a regisztrációs adatlapot, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

3. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában e-mail-en tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását. A Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás a Szabályzat részét képezik, minden Felhasználóra vonatkozik.


II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei


1. A Szolgáltatás célja a Felhasználók - laboratóriumunkban vagy szerződött alvállalkozóink laboratóriumában kalibrált – mérőeszközeinek nyilvántartása naprakész információkkal, kalibrálási bizonyítványok digitális - online elérhető - tárolása.

2. Laboratóriumunk online hozzáférést és tárhelyet biztosít Felhasználó részére. A felhasználható tárhely méretét Szolgáltató határozza meg.


III. A regisztráció


1. A szolgáltatás csak regisztrációt követően vehetők igénybe. A regisztráció a regisztrációs adatlap valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs adatlap nem teljes és hiánytalan. A regisztrációs procedúra befejezéseként Szolgáltató aktiválja Felhasználó regisztrációját.

2. Felhasználó elfogadja a felhasználói feltételek, egyéb esetben a regisztráció törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói profilt.

3. A regisztrációval Felhasználó beleegyezik, hogy a megadott e-mail címére a Szolgáltató elektronikus tájékoztatót, a kalibrálásokkal és az eszközök lejáratával kapcsolatos e-maileket küldjön.

4. A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető adatlapok és az adatlapokhoz tartozó bizonyítványok együttes mérete nem haladja meg az 5 MB-ot, Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik, és a Szolgáltatást reklám céljára nem használja.


IV. Az egyes szolgáltatások


1.Szoftverletöltés

Az Szoftver letöltés menüpontban lehetősége nyílik bármely Felhasználónak szabad felhasználású szoftverek ingyenes letöltésére. A letölthető alkalmazások tekintetében Szolgáltató közvetítő szolgáltatónak minősül, így azok tartalmával, eredetével, esetleges károkozásával kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.

2. Adatlapok létrehozása, bizonyítvány feltöltés

Regisztrált felhasználók létrehozhat adatlapokat és feltöltheti a hozzájuk tartozó bizonyítványokat maximálisan 5 MB terjedelemben.

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa feltöltött tartalom vírus és egyéb kártevő mentes, a szerveren fellelhető egyéb tartalmak károsodásához nem vezet.

3. Kalibrált eszközök feltöltése:

Szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltató és alvállalkozói laboratóriumában kalibrált mérőeszközök adatlapjait díjmentesen létrehozza és a hozzájuk tartozó bizonyítványokat feltölti. Az adatlapok további karbantartása Felhasználó feladata.

4. Adatlapok kezelése:

Felhasználó megtekintheti, szerkesztheti, excel táblába exportálhatja a feltöltött eszközök adatlapjait. Létrehozhat új adatlapot a III.5 pontban megadott feltételekkel.
 

V. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik


1. A Felhasználó kötelezettséget vállal, hogy a regisztráció során megadott – vagy a későbbiekben módosított - hozzáférési adatok ( belépési jelszó erőssége) megfelelő védelmet nyújtanak illetéktelen behatolóval szemben. A belépési adatokat harmadik fél részére Felhasználó nem szolgáltatja ki, mivel ezzel veszélyeztetheti a saját- és más felhasználók adatait is.

2. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

3. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.


VI. Felelősség


1. Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja, a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató felelősséget vállal.

2. A Szolgáltató nem felel a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű átmeneti technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek) valamint a Felhasználó által elkövetett adatmentési hibákért.

3. A Szolgáltató nem felel továbbá a regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért.


VII. Adatvédelem


1. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről:

Szolgáltató mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

2. A Felhasználó személyes és egyéb adatainak tárolása:

Szolgáltató a Felhasználó hozzáféréséhez tartozó adatokat és tartalmat egy hivatalos tárhely szolgáltatónál elhelyezett szerverén tárolja és teszi hozzáférhetővé. Továbbiakban az adatokat és tartalmat egy, a Kalibra59 Bt-nél elhelyezett számítógépen, valamint egy független hordozható adattárolón tárolja, az adatvesztést elkerülendő.

3. Szolgáltató biztosítja a Felhasználót, hogy az általa tárolt adatokhoz harmadik személy nem férhet hozzá, amennyiben az előírt biztonsági intézkedéseket betartja.
 

VIII. Díjszabás


1. Szolgáltató vagy Szolgáltató által megbízott alvállalkozó kalibráló laboratóriumában kalibrált mérőeszközökhöz tartozó adatlapok létrehozása és a kalibrálási bizonyítványok feltöltése Szolgáltató által üzemeltetett tárhelyre, valamint jelen feltételek mellett a szoftver használata díjmentes a kalibrálást követő kettő éven belül ( amennyiben újrakalibrálásra kerülnek a készülékek a szoftver használata újabb kettő évig díjmentes).

2. Felhasználónak lehetősége van nem Szolgáltató által kalibrált eszközök feltöltésére és nyilvántartására Szolgáltató által üzemeltetett tárhelyen. ( belső kalibrálások, külföldi kalibrálások, vagy nem kalibrált mérőeszközök, stb. ) Ebben az esetben a szolgáltatási díj kiszabása egyedi megállapodás és Szolgáltatói szerződés szerint történik..

3. Amennyiben Felhasználó igénybe veszi díjköteles szolgáltatásunkat, arra szerződést köt Szolgáltatóval. Továbbiakban a szolgáltatási szerződésben megadott feltételek az irányadóak.

4. Amennyiben a kalibrálások elvégzése Kalibrálási szerződés keretein belül történik, az Online mérőeszköz felügyeleti rendszer használata folyamatos és díjmentes az újrakalibrálási intervallumoktól függetlenül.


 
Website by Netprofi
Oldaltérkép